Drobečková navigace

Úvod > Články > Otravy

OtravyJak se otrava u psa projevuje? Jak ji můžeme poznat?

U zvířat mají příznaky otrav odlišné projevy podle typu přijmutého jedu. Po pozření návnady na hlodavce s obsahem kumarinových derivátů se příznaky objevují s odstupem několika dní. Nastupuje samovolné krvácení z tělních otvorů, objevuje se dehtovitá stolice, dochází k výrazné slabosti a zkolabování. Při příjmu jedu k hubení slimáků se objeví křeče a přehřátí s následným dechovým selháním během několika desítek minut až hodin v závislosti na množství pozřeného jedu. Po otravě insekticidy nastupuje intenzivní slinění, zvracení, bolest břicha, křeče. Typickým příznakem je zúžení očních zorniček. Všechny tyto typy otrav končí bez adekvátní léčby úhynem. V domácích podmínkách hned po pozření jedu je vhodné podat medicinální uhlí, minimálně 2 tbl na kilogram živé hmotnosti a následně vyvolat zvracení, je možné použít 3% peroxid vodíku - 1 čajovou lžičku na 5 kilogramů živé váhy, popřípadě slanou vodu. V případě pozření silně dráždivých látek narušujících žaludeční stěnu nevyvolávat zvracení, mohlo by totiž vést k prasknutí cév v oblasti žaludku. Kontaktovat urychleně svého veterináře, většinou je nutné provést výplach žaludku, aplikovat protijed, tlumit  intenzivní křeče, u krevních jedů nasadit krevní transfůzi a zabezpečit přívod kyslíku.

 

Čím se mohou psi otrávit na procházce a nač je tedy třeba dávat pozor?

Nejčastěji se vykytující otravy jsou po pozření návnad k hubení hlodavců. V jarním a letním období jsou kladeny nástrahy s obsahem vysoce jedovatého metaldehydu za účelem hubení slimáků a hlemýžďů. Stále se objevují otravy po insekticidních postřicích na rostliny. Okrajově bych zmínil otravy po pozření pokojových toxických rostlin (jsou častější u koček), otravy po pozření většího množství čokolády s vyšším obsahem teobrominu, který je nejvíc obsažen v Granku a  čokoládě na vaření, dále otravy etylenglykolem po vypití nemrznoucí směsi do aut, rizika otravy botulotoxinem po pozření nesprávně zamraženého masa, popř. zkažených masových konzerv. Nebezpečná může být i otrava psa po skousnutí ropuchy, obsahuje v kožních žlazách a pohlavních orgánech prudký toxin. Každoročně se objevuje intoxikace po kousnutí zmijí.

 

Jak často se s otravou psa, na níž by mohl mít podíl člověk, setkáváte?

S úmyslnými otravami se setkáváme v počtu asi deseti případů ročně. Jedním majitelem nám byl donesen špekáček do jehož středu byl umně natlačen jed na hlodavce. Tyto špekáčky našel pohozené na zahradě, na které přebýval jeho pes. Zahrada byla na kraji malé obce, kde by pes neměl nikomu vadit a představa, že by se k takovému špekáčku mohlo dostat malé dítě je dosti děsivá. Tento typ jedu je vzhledem k dostupnosti používán nejčastěji. Je ovšem faktem, že většina případů připomínající úmyslnou otravu má příčinu jinde. Často v orgánových onemocněních anebo virových či bakterielních infekcích.

 

Vzpomenete si na nějaký případ, který vám v souvislosti s otravami psů utkvěl v paměti?

Větší množství otrav s následným úhynem několika desítek psů bylo zaznamenáno po návnadách s karbofuranem v oblasti Starče u Třebíče. V roce 2011 zde byl nalezen i otrávený mořský orel. Případy byly předány k šetření Policii ČR. V roce 2011 bylo otráveno několik koní v Čížově u Jihlavy pravděpodobně fosfidem hliníku používaným k hubení škůdců.

 

Jaká další zvířata bývají ještě častým terčem travičů?

Nejčastěji se tráví takzvaná škodná - lišky a kuny. V celé republice bývá ročně hlášeno v průměru až 10 případů otrav orla mořského a dalších dravců otrávených převážně karbofuranem. Přestože je tento insekticid již léta zakázán, otravy jím se stále objevují.