Drobečková navigace

Úvod > Články > Zvažujeme kastraci

Zvažujeme kastraciVelmi často kladenou otázkou majitelů psů, převážně fen, je přínos a negativa kastrace. Jeden z hlavních zdravotních přínosů kastrace je snížený výskyt tvorby nádorů mléčné lišty. V Norsku, kde se kastrace fen provádí méně a více se používají hormonální preparáty na oddálení říje a přerušení gravidity, se vyskytují nádory mléčné lišty u 53% populace, ale v USA a Kanadě, kde se provádí kastrace již u velmi mladých fen, je výskyt nádorů mléčné lišty pouze u 3% populace. Poslední studie uvádí, že při kastraci provedené u mladých fen ještě před prvním háráním, dojde k poklesu výskytu nádorů mléčné lišty na pouhých 0,5 % oproti fenám nekastrovaným. Bude-li kastrace provedena po druhé říji, sníží se výskyt na 8%.  Bude-li později, ale ještě před druhým rokem stáří, tak na 26%. Kastrace ve vyšším věku jsou doporučovány, protože dochází ke zmenšení žlaznaté tkáně a snižení rizika nádorů nezhoubných, ale již neovlivňují výskyt nádorů zhoubných. U koček při provedené kastraci do 1 roku stáří se sníží riziko nádorů mléčné lišty o 8O%.

V některých, spíše rozvojových zemích, má kastrace význam i jako kontrola populace volně žijících psů spojená s nežádoucím zabřeznutím, naopak ve vyspělých zemích se využívá i k omezení přenosu nežádoucích dědičných onemocnění. Po kastraci odstraníme riziko nádorů a cyst vaječníků, poměrně vzácných nádorů dělohy, nepravé březosti a snížíme riziko cukrovky. U 24% nekastrovaných fen se ve vyšším věku setkáváme se zánětem dělohy. U psů se léčebná kastrace provádí při onemocněních prostaty, hrázkové kýle a při výskytu nádorů v oblasti svěrače konečníku.

Je potřeba znát i negativa kastrace. Asi 2x se zvyšuje riziko výskytu zhoubných kostních nádorů velkých plemen, některých nádorů sleziny, prostaty, mízních uzlin i kůže. Je potřeba pohlídat stravu a aktivitu. 20 % kastrovaných fen má tendenci k nadváze a následně se zvyšuje riziko degenerativních onemocnění kloubů a prasknutí křížových vazů. Až u 20% fen velkých plemen, oproti 0,2 % fen nekastrovaných, může docházet k samovolnému odkapávání moče. Může se objevit snížená funkce štítné žlázy a některé studie uvádí i zkrácení délky života.

Techniku kastrace je vhodné zvolit u každého pacienta individuálně vzhledem k jeho věku, velikosti a zdravotním problémům. Jako každý chirurgický zákrok je spojený s určitými riziky, které je potřeba minimalizovat. Ideálními pacienty k použití moderních miniinvazivních technik jako  laparoskopie, jsou mladé feny od 10 kilogramů výše. Výhodou je menší pooperační rána spojená s minimálními krevními ztrátami, rychlejší zotavení po operaci, snížení bolestivosti, rizika infekce a celkově kratší rekonvalescence. Vzhledem k nutné náplni dutiny břišní oxidem uhličitým s následným zvýšeným tlakem na bránici a tím i na dechový a oběhový aparát je potřeba zvážit laparoskopii u drobných pacientů do 2 kg. U králíků, morčat, potkanů je vzhledem k velikosti, a například u fretky i k prokázané hormonální činnosti dělohy, upřednostňováno odstranění vaječníků i dělohy.